جهت پرداخت هزینه سفارشات در این فروشگاه چندین روش وجود دارد که بهترین و سریعترین روشی که به سفارشات شما ترتیب اثر داده می شود انتقال وجه کارت به کارت می باشد.

 

6037997293874005 بنام سعید اصغریان سولا ، بانک ملی ایران

 

در غیر این صورت برای مشتریان اردبیلی که تمایل به تحویل حضوری دارند، پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان مستقر در محل فروشگاه مناسب ترین گزینه می باشد و برای مشتریان VIP که قبلا مورد تایید فروشگاه قرار گرفته اند خدمات پرداخت در محل مشتری نیز ارائه می گردد.

 

به غیر از روشهای فوق جهت پرداخت آنلاین نیز می توانید از درگاه واسط زرین پال استفاده نمایید.